TARIEVEN

TARIEVEN
Intake/kennismakingsgesprek (dit betreft een instaptarief)

Individueel  74,00 sessie van 60 minuten

Stel/gezin    92,50  sessie van 75 minuten

 

Systeemtherapie/EFT

Individueel  92,00  sessie van 60 minuten

Stel/gezin  120,00  sessie van 75 minuten

 

Per 1-1-2023 veranderen de tarieven naar:

Intake individueel 77,00  Intake stel/gezin 96,25

Vervolgtherapie individueel 96,00 per sessie en gezins- en relatietherapie 125,00 per sessie.

 

Toelichting eventuele vergoedingen individuele therapie en/of partnerrelatietherapie

Partnerrelatietherapie alleen op de diagnose “partnerrelatieproblemen” wordt vanaf januari 2013 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, niet in de basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en ongeacht of je aanvullend verzekerd bent. Dit betekent dat behandeling voor eigen rekening komt. De facturen dient u dan ook zelf te voldoen. 

Voor de laatste stand van zaken en bij twijfel adviseer ik om altijd contact op te nemen met de zorgverzekeraar. 

Mogelijkerwijs kunnen de facturen fiscaal aftrekbaar zijn. De gesprekken kunnen dan vallen onder specifieke zorgkosten, mits er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts op basis van "psychisch lijden". Het is de eigen verantwoordelijkheid om bij de Belastingdienst na te gaan of dit van toepassing is en wat hiervoor nodig is. 

 

Copyright praktijkragnahell