TARIEVEN

TARIEVEN
Intake/kennismakingsgesprek (dit betreft een instaptarief)

Individueel  74,00 sessie van 60 minuten

Stel/Gezin   92,50  sessie van 75 minuten

 

 

Systeemtherapie/EFT

Individueel  92,00  sessie van 60 minuten

Stel/gezin  120,00  sessie van 75 minuten

 

Per 1-3-2023 veranderen de tarieven naar:

Intake individueel 77,00 (60 minuten), Intake relatietherapie 96,25 (75 minuten) Intake gezinstherapie 115,50 (90 minuten)

Vervolg Systeemtherapie/EFT

Individueel 96,00 per sessie (6o minuten), relatietherapie 125,00 per sessie (75 minuten) en gezinstherapie 150,00 per sessie (90 minuten).

 

Toelichting eventuele vergoedingen individuele therapie en/of partnerrelatietherapie

Partnerrelatietherapie alleen op de diagnose “partnerrelatieproblemen” werd sinds januari 2013 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, niet in de basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en niet ongeacht of je aanvullend verzekerd bent. Voor de laatste stand van zaken bij uw zorgverzekeraar en bij twijfel adviseer ik om altijd zelf even contact op te nemen met de zorgverzekeraar. 

Dit betekent dat de behandeling voor eigen rekening komt. De facturen dient u dan ook zelf te voldoen en (indien wel mogelijk) zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Mogelijkerwijs kunnen de facturen fiscaal aftrekbaar zijn. De gesprekken kunnen dan vallen onder specifieke zorgkosten, mits er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts op basis van "psychisch lijden". Het is de eigen verantwoordelijkheid om bij de Belastingdienst na te gaan of dit van toepassing is en wat hiervoor nodig is. 

 

Copyright praktijkragnahell