TARIEVEN

Systeemtherapie/EFT

 

Individueel            96,00  sessie van 60 minuten  (incl. btw 116,16)

Relatietherapie    125,00  sessie van 75 minuten (incl. btw 151,25)

                              150,00  sessie van 90 minuten (incl. btw 181,50)                                    

 

 

Toelichting eventuele vergoedingen individuele therapie en/of partnerrelatietherapie

Partnerrelatietherapie alleen op de diagnose “partnerrelatieproblemen” wordt sinds januari 2013 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, niet in de basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en niet ongeacht of je aanvullend verzekerd bent. Voor de laatste stand van zaken bij uw zorgverzekeraar en bij twijfel adviseer ik om altijd zelf even contact op te nemen met de zorgverzekeraar. 

Dit betekent dat de behandeling voor eigen rekening komt. De facturen dient u dan ook zelf te voldoen en (indien wel mogelijk) zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Mogelijkerwijs kunnen de facturen fiscaal aftrekbaar zijn. De gesprekken kunnen dan vallen onder specifieke zorgkosten, mits er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts op basis van "psychisch lijden". Het is de eigen verantwoordelijkheid om bij de Belastingdienst na te gaan of dit van toepassing is en wat hiervoor nodig is. 

 

Copyright praktijkragnahell