Systeemtherapie

&

EFT 

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een ander woord voor gezins- en relatietherapie. Een gezin of een relatie wordt ook wel een systeem genoemd. In een systeem heeft iedereen invloed op elkaar. Dat kan leiden tot gedragspatronen en gewoontes waarin je vast kunt lopen. Bij gezins- en relatietherapie kom je dan ook samen in behandeling. Er wordt niet alleen naar jou als individu gekeken, maar juist ook naar de andere systeemleden en de context waarin je leeft. Systeemtherapie is samen ontdekken hoe jouw gezin of relatie werkt, waar de krachten liggen en waar het knelt. Wanneer je samen beter gaat begrijpen welke patronen er spelen, kun je ook leren om hier samen verandering in te gaan brengen. 

Ook bij individuele therapie helpt deze manier van werken om patronen te ontwarren, deze te gaan begrijpen en te kunnen gaan veranderen. Wanneer er bij één persoon iets verandert, heeft dat invloed op de anderen. 

Wat is EFT?

EFT is de afkorting van Emotionally Focused Therapy. De basis van deze therapie ligt in de gehechtheidstheorie van John Bowlby. Gehechtheid gaat over verbondenheid met anderen, je veilig voelen in relatie met anderen. Gezien worden, erkend worden en je geliefd voelen zijn basisbehoeften die iedereen heeft en die een band smeden. Niet alleen tussen ouder en kind, maar ook tussen partners. Wanneer er problemen ontstaan in deze belangrijke relatie, negatieve gedragspatronen de overhand krijgen, gaan we in deze therapie terug naar de basis. Dat betekent naar de onderliggende emoties en behoeften. Dit kan spannend zijn, want soms is praten over je emoties best ingewikkeld. Binnen EFT therapie hoef je dit niet alleen te doen en kun je deze uitdaging met hulp van mij aangaan. Op deze manier verstevig je het fundament van je relatie en durf je elkaar weer te vertrouwen en toe te laten. Meer weten? Klik op deonderstaande link.


Stichting EFT Nederland

Copyright praktijkragnahell